Taller sobre l’agressivitat des de la mirada Seitai

Violència i agressivitat en nens i nenes i adolescents.
Reprimir-la o acompanyar-la?

Dirigit a escoles: pares i mestres

Tots volem un món sense violència, però des de ben petits que mostrem actituds agressives. Com aconseguim la no violència quan l’agressivitat sorgeix dins de cada un i una de nosaltres?

És violència quant un nen o nena pega a un altre? Sempre? És agressivitat? Com definim la violència i com definim agressivitat? I com definim la pulsió, energia o força que va cap a fora? El xinxar o insultar també és violència?

Generalment s’intenta proporcionar als nens i nenes ambients relaxats on es sentin segurs i puguin dedicar el seu temps i energia a fer el que volen sense estar patint per si algú els fa mal o els molesta… Això és natural?

Taller obert a les escoles

Si vols aquest taller a la teva escola, dirigit a pares i mestres, contacta’m.

contacte
1.  Taller: Exploració de l’agressivitat en la cultura actual
 • Qué entenem per agressivitat? I per violència?
 • Diferents tipus d’expressions agressives.
 • Procés de construcció de la comprensió de la agressivitat i pulsió de vida.
 • Evolució de les expressions agressives dins de les diferents etapes del nen/a: de 0-3 i de 3-6. de 6-9 i de 9-12. A partir de 12 i adolescents.
 • Violència com a acte destructiu i/o autodestructiu.
 • Diferents tipus de violència.
 • La conciencia del l’altre, a partir de quin moment es considera un acte com a violent.
 • Rol víctima-agressor/a, quines necessitats viuen darrere d’aquests dos rols.
 • Procés de tensió-distensió.

 

 2. Taller: Aportació del Seitai a la visió de la cultura actual
 • Com es el moviment de l’agressivitat? Agressivitat i pulsió de vida.
 • Diferents tipus de sensibilitats. Els 5 moviments.
 • Com s’expresen i viuen de maneres diferents la agressivitat i la violència.
 • Com es viu el rol de víctima/agresor segons la teva sensibilitat.Com canvia el rol segons les circumstàncies i segons qui ho està mirant.
 • Qué passa quan l’agressivitat es reprimeix, s’atura, es talla. Quines són les consequències  per l’individu i per la societat.

 

 3. Taller:  Pràctiques per experimentar la observació dels diferents moviments i l’autovaloració.
 • Estructura del moviment espontani. Practiques dels 5 moviments.
 • El cicle tensió i distensió.
 • Els diferents tipus de ritmes.
 • El desig en els 5 moviments. Desig satisfet, desig reprimit.
 • L’espontani i l’educat. Quina cultura tenim/volem davant l’agressivitat? I de la violència.
 • Com ens comportem davant l’agressivitat? Veurem com reaccionem (externament) davant d’aquesta i tractarem de veure què (internament) fa que reaccionem així. Observarem les conseqüències del nostre comportament com adults alhora d’acompanyar als nens i/o adolescents.