Taller introductori de Seitai

Obert a tothom que desitgi conèixer millor la seva pròpia naturalesa i viure més plenament.

Molt interessant per: educadors/es, pares/mares, embarassades i parelles.

Introducció a les pràctiques del Seitai, Moviment Espontani, Tensió i Distensió, Dues Direccions, Cinc Moviments, Tensió Parcial Excessiva.

Els conceptes bàsics que explora el Seitai són l’Autorregulació del Cos, la coordinació de la CVP (eix Cap-Vértebres-Pelvis), les Oseis (maneres de percebre el món i reaccionar enfront d’ell a nivell orgànic, psíquic, energètic i motriu), i la TPE (Tensió Parcial Excessiva).

Les pràctiques bàsiques del Seitai són:

Katsugen Undo:

Sentir l’estat de la nostra CVP estimulant el moviment espontani regenerador propi del cos. En la mesura que aquest moviment és més fluït, el nostre cos no només es regenera, sinó que també s’expressa psíquica i corporalment d’una manera més autèntica i més d’acord amb la seva naturalesa.

Yuki:

Atendre el nostre organisme a través de les mans. Pot realitzar-se de forma individual o en parella aconseguint una comunicació mútua.

Gyoki:

Augmentar la concentració i desenvolupar la capacitat de captar el Ki, l’energia vital, a través d’exercicis respiratoris.

PRÒXIMS TALLERS INTRODUCTORIS

Diumenge 29 de novembre 2020

a Sant Pere de Ribes

Heu de portar mitjons nets i una tovalloleta per posar la cara al terra.

Horari: 9’30 a 14’30h

Imparteix: Magda Barneda.

Aportació: 50€

Informació i inscripcions

contacte