Formació Bàsica Seitai

La Formació Bàsica et permetrà experimentar les pràctiques de yuki, katsugen undo i gyoki i conèixer les bases teòrico-pràctiques de la Cultura Seitai.

 

El curs té una durada d’un any, amb un total de 100 hores: 81 presencials i 19 de treball personal.

Els continguts de la Formació Bàsica ja s’exposen al Taller Introductori, on es mostra una visió global del Seitai i es donen les pautes per iniciar-se en les pràctiques.

 

La vida com a moviment 

 • Orígens i aspectes teòrics bàsics del Seitai.
 • El moviment espontani.
 • El procés de tensió/distensió.
 • Tensió Autògena i Desig vital. Reconèixer i respectar la força interior o Desig vital.
 • Bloqueig de la Força vital. Tensió Parcial Excessiva (TPE).
 • Observar i comprendre el Moviment Espontani que integra les dimensions:
  • física – energètica
  • orgànica – biològica
  • psíquica – mental
 • Diàleg intern entre Conscient Educat i Conscient Espontani.

 

Estructura del Moviment Espontani. 

 • La CVP (associació crani, vèrtebres i pelvis) i la seva coordinació.
 • Cavitats de la CVP.
 • Els 5 moviments.
 • Postura bípeda i bàscula seitai (estabilògraf). Plans:
  • f-e
  • lateral
  • circular
 • Les 5 Oseis o Reactivitats (maneres de respondre conjuntament a nivell orgànic, psíquic i motriu). 

 

Pràctiques 

 • El ki, el tanden, el centre de gravetat. Tenshin.
 • Katsugen undo. Diferents maneres d’iniciar la pràctica. Mitjançant
  • els exercicis preparatoris ideats per H. Noguchi.
  • uns vaivens continus.
 • Yuki: pràctica individual i en parella.
 • Gyoki i Gasho Gyoki.
 • Gyoki en rotllana.

DATES PER LA FORMACIÓ BÀSICA

» Curs 2017-2018 a Sant Pere de Ribes:

9 dissabtes (el 2on de cada mes) 9 hores cada un, de 10h a 19h.

2017: 

 • 14 d’octubre
 • 11 de novembre
 • 16 de desembre

2018:

 • 13 de gener
 • 10 de febrer
 • 10 de març
 • 7 d’abril
 • 12 de maig
 •  9 de juny

Imparteixen: Magda Barneda i Paco Lacueva.

Aportació:
– Pagament íntegre: 675€
– Pagament fraccionat: 775€ – es paga 180€ en fer la inscripció i 85€ cada sessió fins arribar a 775.
(En el cas de pagament fraccionat, cal abonar la quantitat total encara que es falti a alguna sessió.)

Aportació socis Espaidó:
– Pagament íntegre: 575€
– Pagament fraccionat: 675€ – es paga 150€ en fer la inscripció i 75€ cada sessió fins arribar a 675.
(En el cas de pagament fraccionat, cal abonar la quantitat total encara que es falti a alguna sessió.)

Log in with your credentials

Forgot your details?