Formació Monitor Seitai

La Formació de Monitor permet aprofundir en les pràctiques de Seitai, en les bases teòrico-pràctiques de la Cultura Seitai i en la seva relació amb la vida quotidiana. Aquesta formació ofereix recursos per poder dur a terme una sessió de pràctiques en grup. 

 

La Formació de Monitor Seitai té una durada de tres anys més un curs residencial de 5 dies. 

En els continguts de la Formació Monitor estan implícits els de la Formación Básica i es van afegint aspectes a mesura que els alumnes es familiaritzin amb les pràcitiques. 

MÓDUL 1

Seitai i vida quotidiana

 • Què saps i què no saps.
 • Conscient Educat i Conscient Espontani.
  • Valors culturals; creences; mites familiars; de país; context històric…
 • Las marees. Marea alta i marea baixa. Marees corporals i psíquiques.
 • La respiració pecto-ventral.
 • Acompanyar la autoregulació espontánia de l’organisme.
 • Seitai i…
  • Salut
  • Educació
  • Creativitat

 

Les 5 oseis en + y – 

 • Vertical + i –
 • Frontal + i –
 • Lateral + i –
 • Rotatori + i –
 • Central + i –
 • 5 movimients i 5 dimensions del món terrestre. El camp perceptual.

 

Pràctiques 

 • Pràctiques de katsugen undo, yuki y gyoki.
 • Osei Taiso
 • Punts del cap.
 • Punts del abdòmen.
 • Costat de la columna vertebral.
 • La columna vertebral i las 5 regions de la CVP.

DATES MÓDUL 1

El módul 1 té una durada d’un any amb un total de 130 horas: 81 presencials, 30 de pràctiques i 19 de traball personal.

» Curs 2017-2018 a Sant Pere de Ribes:

9 dissabtes (el 3r de cada mes) 9 horas cada un, de 10h a 19h.

2017:

 • 21 d’octubre
 • 18 de novembre
 • 16 de desembre

2018:

 • 20 de gener
 • 17 de febrer
 • 17 de març
 • 14 d’abril
 • 19 de maig
 • 16 de juny

 

Requisits: Haver realitzat la Formació Bàsica de Seitai, o tenir una experiència formativa similar (demanar entrevista).

Imparteix: Magda Barneda i Paco Lacueva.

Aportació:
– Pagament íntegre: 675€
– Pagament fraccionat: 775€ – es paga 180€ al fer la inscripció i 85€ en cada sessió fins arribar a 775€.
En cas de pagar fraccionat, cal abonar la quantitat total encara que es falti a alguna sessió. 

Aportació soci:
– Pagament íntegre: 575€
– Pagament fraccionat: 675€ – es paga 150€ al fer la inscripció i 75€ en cada sessió fins arribar a 675€.
En cas de pagar fraccionat, cal abonar la quantitat total encara que es falti a alguna sessió. 

MÓDULS 2 i 3

Manifestació de les Oseis en cada persona.

 • Oseis de Taiheki
 • “Personatges”
 • Escolta del propi Desig Vital.
 • La TPE. La coagulació del movimient espontani.
  • Causes
  • Conseqüències
  • Resolució
 • Seitai i…
  • Embaràs
  • Criança

 

Estructura del Moviment Espontani. 

 • 5 sistemas orgànics.
 • 5 grups cel·lulars embrionaris.
 • 5 regions en l’organisme humà:
  • 2 extrems
  • 1 zona mitja
  • 2 zona intermèdia
 • El cervell
 • Regions en les extremitats (braços i cames).

 

Recursos del Movimient Espontani

 • Recursos + y –
 • Recursos Periférics
 • Recursos Medulars

 

Pràctiques

 • Pràctiques de katsugen undo, yuki y gyoki.
 • Gyoki: respiració per la columna vertebral.
 • Diferents maneres d’acompanyar i de sensibilizar-nos en l’escolta.
  • El ritme
  • La intensitat
  • La direcció de l’energia.
 • Katsugen undo con gyoki
 • Katsugen undo mutuo
 • Acompanyament i inducció del katsugen undo.

DATES MÓDULS 2 i 3

Cada módul té una durada d’un any, amb un total de 130 horas: 81 presencials, 30 de pràctiques i 19 de treball personal.

» Curs 2017-2018 a Sant Pere de Ribes:

9 diumenges (el 3r de cada mes) 9 hores cada un, de 10h a 19h.

2017:

 • 22 d’octubre
 • 19 de novembre
 • 17 de desembre

2018:

 • 21 de gener
 • 18 de febrer
 • 18 de març
 • 15 d’abril
 • 20 de maig
 • 17 de juny

Requisits: Haver realizat el módul 1 de la Formació de Monitor Seitai.

Imparte: Magda Barneda i Paco Lacueva.

Aportació:
– Pagament íntegre: 675€
– Pagament fraccionat: 775€ – es paga 180€ al fer la inscripció i 85€ cada sessió fins arribar a 775€. 

En cas de pagament fraccionat cal abonar la quantitat total encara que es falti a alguna sessió.

Aportació soci:
– Pagament íntegre: 575€
– Pagament fraccionat: 675€ – es paga 150€ al fer la inscripció i 75€ cada sessió fins arribar a 675€.

En cas de pagament fraccionat cal abonar la quantitat total encara que es falti a alguna sessió.

CURS RESIDENCIAL final de la Formació

Dates curs residencial:

Del divendres 20 de juliol de 2018 a las 10h fins el dimarts 24 de juliol a las 17h.

Aportació: 375€ (3 dies, 275€)

Aportació soci: 325€ (3 dies, 225€)

Log in with your credentials

Forgot your details?