Formació Monitor Seitai

La Formació de Monitor permet conèixer les bases teòrico-pràctiques de la Cultura Seitai, aprofundir en les seves les pràctiques i aplicar-ho a la vida quotidiana. Aquesta formació ofereix recursos per poder dur a terme una sessió de pràctiques en grup.

 

La Formació de Monitor Seitai té una durada de tres anys més un curs residencial de 5 dies. 

Els continguts de la Formació ja s’exposen al Taller Introductori, on es mostra una visió global del Seitai i es donen les pautes per iniciar-se en les pràctiques. 

MÓDUL 1

La vida com a moviment 

 • Orígens i aspectes teòrics bàsics del Seitai.
 • El moviment espontani. El procés de tensió/distensió.
 • Tensió Autògena i Desig vital. Reconèixer i respectar la força interior o Desig vital.
 • Bloqueig de la Força vital. Tensió Parcial Excessiva (TPE).
 • Observar i comprendre el Moviment Espontani que integra les dimensions:
  • física – energètica
  • orgànica – biològica
  • psíquica – mental
 • Diàleg intern entre Conscient Educat i Conscient Espontani.

Estructura del Moviment Espontani. 

 • La CVP (associació crani, vèrtebres i pelvis) i la seva coordinació.
 • Cavitats de la CVP.
 • Els 5 moviments i les seves dimensions en el mon terrestre.
 • Postura bípeda i bàscula seitai (estabilògraf). Plans:
  • f-e
  • lateral
  • circular
 • Les 5 Oseis o Reactivitats (maneres de respondre conjuntament a nivell orgànic, psíquic i motriu). 

Pràctiques 

 • El ki, el tanden, el centre de gravetat. Tenshin.
 • Gyoki en rotllana. Gasho Gyoki.
 • Gyoki de la respiració per la columna vertebral.
 • Katsugen undo. Diferents maneres d’iniciar la pràctica. Mitjançant:
  • els exercicis preparatoris ideats per H. Noguchi.
  • uns vaivens continus.
 • Yuki: pràctica individual i en parella.

DATES MÓDUL 1

Cada módul té una durada d’un any amb un total de 130 horas: 81 presencials, 30 de pràctiques i 19 de traball personal.

» Curs 2018-2019 a Sant Pere de Ribes:

9 dissabtes (el 2n de cada mes) 9 horas cada un, de 10h a 19h.

2018:

 • 13 d’octubre
 • 10 de novembre
 • 1 de desembre

2019:

 • 12 de gener
 • 9 de febrer
 • 9 de març
 • 13 d’abril
 • 11 de maig
 • 8 de juny

 
Requisits: Es requereix tenir coneixement i experiència prèvia en les pràctiques de Seitai, haver fet algun curs básic i concertar una entrevista personal.

Imparteix: Magda Barneda i Paco Lacueva.

Aportació:
– Pagament íntegre: 650€
– Pagament fraccionat: 765€ – es paga 170€ al fer la inscripció i 85€ en cada sessió fins arribar al total.
En cas de pagar fraccionat, cal abonar la quantitat total encara que es falti a alguna sessió. 

MÓDULS 2 i 3

En aquests mòduls s’aprofundeixen els continguts del primer any i es van afegint aspectes a mesura que els alumnes es familiaritzen amb les pràctiques.

Seitai i vida quotidiana

 • Què saps i què no saps.
 • Conscient Educat i Conscient Espontani.
  • Valors culturals; creences; mites familiars; de país; context històric…
 • Las marees. Marea alta i marea baixa. Marees corporals i psíquiques.
 • Seitai i…
  • Salut, Educació, Creativitat, Embaràs, Criança

Manifestació de les Oseis en cada persona.

 • Oseis de Taiheki
 • “Personatges”
 • Escolta del propi Desig Vital.
 • La TPE. La coagulació del movimient espontani.
  • Causes
  • Conseqüències
  • Resolució

Estructura del Moviment Espontani. 

 • 5 regions en l’organisme humà:
  • 2 extrems
  • 1 zona mitja
  • 2 zona intermèdies
 • Regions en la globalitat de la CVP, en la columna vertebral, en les extremitats (braços i cames), en el cervell.

Pràctiques

 • Acompanyament i inducció del katsugen undo.
 • Katsugen undo mutu.
 • Diferents maneres d’acompanyar i de sensibilizar-nos en l’escolta.
  • El ritme
  • La intensitat
  • La direcció de l’energia.
 • Observació dels punts del cap i del abdomen.
 • Costats de la columna vertebral.

 

DATES MÓDUL 2

» Curs 2018-2019 a Sant Pere de Ribes:

9 dissabtes (el 3r de cada mes) 9 hores cada un, de 10h a 19h.

2018:

 • 20 d’octubre
 • 17 de novembre
 • 15 de desembre

2019:

 • 19 de gener
 • 16 de febrer
 • 16 de març
 • 27 d’abril
 • 18 de maig
 • 15 de juny

DATES MÓDUL 3

» Curs 2018-2019 a Sant Pere de Ribes:

9 diumenges (el 3r de cada mes) 9 hores cada un, de 10h a 19h.

2018:

 • 21 d’octubre
 • 18 de novembre
 • 16 de desembre

2019:

 • 20 de gener
 • 17 de febrer
 • 17 de març
 • 28 d’abril
 • 19 de maig
 • 16 de juny

CURS RESIDENCIAL final de la Formació

Dates curs residencial:

Del divendres 19 de juliol de 2019 a las 10h fins el dimarts 23 de juliol a las 17h.

Aportació: 375€  (3 dies 275€)

 

Log in with your credentials

Forgot your details?