Formació Seitai

La Formació permet conèixer les bases teòrico-pràctiques de la Cultura Seitai, aprofundir en les seves les pràctiques i aplicar-ho a la vida quotidiana. Aquesta formació ofereix recursos per poder dur a terme una sessió de pràctiques en grup.

La Formació de Seitai s’inicia amb una formació bàsica d’un any, que li permetrà seguir amb la formació continuada. Aquesta consta dels cursos de cap de setmana, els residencials, els intensius i sessions individuals, que li permetrà la integració vivencial dels coneixements i les pràctiques en la vida quotidiana. La durada en el temps serà segons el procés individual de maduració de cada persona.

FORMACIÓ BÀSICA

La vida com a moviment

 • Orígens i aspectes teòrics bàsics del Seitai.
 • El moviment espontani. El procés de tensió/distensió.
 • Tensió Autògena i Desig vital. Reconèixer i respectar la força interior o Desig vital.
 • Bloqueig de la Força vital. Tensió Parcial Excessiva (TPE).
 • Observar i comprendre el Moviment Espontani que integra les dimensions:
  • física – energètica
  • orgànica – biològica
  • psíquica – mental
 • Diàleg intern entre Conscient Educat i Conscient Espontani.

 

Estructura del Moviment Espontani

 • La CVP (associació crani, vèrtebres i pelvis) i la seva coordinació.
 • Cavitats de la CVP.
 • Els 5 moviments i les seves dimensions en el mon terrestre.
 • Postura bípeda i bàscula seitai (estabilògraf). Plans:
  • f-e
  • lateral
  • circular
 • Les 5 Oseis o Reactivitats (maneres de respondre conjuntament a nivell orgànic, psíquic i motriu). 

 

Pràctiques

 • El ki, el tanden, el centre de gravetat. Tenshin.
 • Gyoki en rotllana. Gasho Gyoki.
 • Gyoki de la respiració per la columna vertebral.
 • Katsugen undo. Diferents maneres d’iniciar la pràctica. Mitjançant:
  • els exercicis preparatoris ideats per H. Noguchi.
  • uns vaivens continus.
 • Yuki: pràctica individual i en parella.
PROPERES FORMACIONS

Curs 2020-2021 a Sant Pere de Ribes:

Si la situació del Covid ho permet.

DATES FORMACIÓ BÀSICA

Té una durada de 80 hores.

Curs 2020-2021 a Sant Pere de Ribes:

Dissabtes de 10h a 19h.

2020:

 • 3 d’octubre
 • 7 de novembre
 • 12 de desembre

2021:

 • 9 de gener
 • 13 de febrer
 • 13 de març
 • 10 d’abril
 • 8 de maig
 • 12 juny

Imparteix: Magda Barneda.

Aportació:
– Preu per sessió: 80€ – es paguen 2 mesos al fer la inscripció (160€).

Els cursos son compromís anual. Si hi ha algun problema de poder fer-ho presencial, ho parlarem amb el grup per trobar solucions.

 

Informació i inscripcions

contacte

FORMACIÓ CONTINUADA

En aquests mòduls s’aprofundeixen els continguts del primer any.

La formació continuada permet la integració vivencial dels coneixements i les pràctiques en la vida quotidiana. Cada cap de setmana de formació es tracten diferents temes per aprofundir.

 

Seitai i vida quotidiana

 • Què saps i què no saps.
 • Conscient Educat i Conscient Espontani.
  • Valors culturals; creences; mites familiars; de país; context històric…
 • Las marees. Marea alta i marea baixa. Marees corporals i psíquiques.
 • Seitai i…
  • Salut, Educació, Creativitat, Embaràs, Criança

 

Manifestació de les Oseis en cada persona

 • Oseis de Taiheki
 • “Personatges”
 • Escolta del propi Desig Vital.
 • La TPE. La coagulació del movimient espontani.
  • Causes
  • Conseqüències
  • Resolució

 

Estructura del Moviment Espontani

 • 5 regions en l’organisme humà:
  • 2 extrems
  • 1 zona mitja
  • 2 zona intermèdies
 • Regions en la globalitat de la CVP, en la columna vertebral, en les extremitats (braços i cames), en el cervell.

 

Pràctiques

 • Acompanyament i inducció del katsugen undo.
 • Katsugen undo mutu.
 • Diferents maneres d’acompanyar i de sensibilizar-nos en l’escolta.
  • El ritme
  • La intensitat
  • La direcció de l’energia.
 • Observació dels punts del cap i del abdomen.
 • Costats de la columna vertebral.
PROPERES DATES FORMACIÓ CONTINUADA

 

Curs 2020-2021 a Sant Pere de Ribes

 

Temes

Aquest any posarem l’accent amb el Yuki / soho.
Com senyalar, com agafar comunicar amb l’altre. Lloc, direcció, intensitat.

 

Domingos de 10h a 17h.

2020:

 • 4 d’octubre
 • 8 de novembre
 • 13 de desembre

2021:

 • 10 de gener
 • 14 de febrer
 • 14 de març
 • 11 d’abril
 • 9 de maig
 • 13 de juny

Imparteix: Magda Barneda.

Informació i inscripcions

– Preu per sessió: 65€ – es paguen 2 mesos al fer la inscripció (130€).

Els cursos son compromís anual. Si hi ha algun problema de poder fer-ho presencial, ho parlarem amb el grup per trobar solucions.

contacte

CURSOS RESIDENCIALS

Ens permet aprofundir en un tema i amb les pràctiques.
Mòduls sobre educació i criança

CURSOS INTENSIUS

Per a les persones que estàn fent la formació és molt important assistir als cursos intensius de pràctica.