L’Associació Espaidó

Objectius

Els objectius principals d’Espaidó són:

  • Promoure i donar a conèixer l’activitat Seitai.
  • Despertar l’interès pel fet d’estar vius i les possibilitats de viure la vida amb plenitud.
  • Crear espais amb condicions òptimes perquè això sigui possible.

Entenem plenitud de vida com a:

  • Capacitat de connectar amb el nostre desig i seguir-lo
  • Capacitat de connectar amb les nostres necessitats i satisfer-les
  • Capacitat de connectar amb els nostres límits i respectar-los
  • Estar despert i sensible, ser capaços de seguir el flux sempre canviant de la vida.
  • Conrear el benestar i alegria bàsics que emergeixen del bon funcionament d’un mateix, tant a nivell físic com psíquic.
  • Cultivar la curiositat que ens manté oberts a la sorpresa de la vida

Principis i actituds

Ens sustentem en una sèrie de principis i actituds que intentem practicar i transmetre:

Aprenentatge continu

“Anar aprenent”, no “ja sé”. Concepte dinàmic d’anar aprenent, no estàtic de ja està après, ja ho sé. Anar desenvolupant-nos contínuament. Estar ancorat en el “no saber” com a base per aprendre. Si ja sé, no puc aprendre.

Respecte per les diferències

Respecte per totes les diferències incloses les biològiques. Tenir en compte les diferents sensibilitats, necessitats i tendències de cadascú per poder construir a partir d’elles i no fer passar a tothom pel mateix adreçador.

Actitud responsable i activa

Dirigim activament la nostra vida i assumim la responsabilitat de la nostra situació i dels nostres actes.

Ecologia

Tot està relacionat amb tot. La mirada sistèmica es torna respectuosa de nosaltres com a individus formant part d’una societat i un entorn. El meu benestar ha de ser sostenible, per mi, els demés i l’entorn.

Comunicació

Comunicació amb nosaltres mateixos amb l’entorn i amb els demés com una manera de conèixer-nos i reconèixer-nos a traves de les mirades dels altres. Obertura amb sectors que comunican amb ells mateixos, amb la seva expressió.

Obertura

Crear un espai obert per anar descobrint com estem d’oberts cadascú. Potser tenim parts tancades però tendim cap a l’obertura.

Incidència social

Volem fer col·laboracions per comunicar i també aprendre dels demés i no quedar-nos tancats amb nosaltres mateixos.

Curiositat i exploració

Fomentem una mirada curiosa que ens impulsa a explorar com som nosaltres, les coses i el món. Això ens allunya de qualsevol fonamentalisme i fanatisme.

Flexibilitat

La vida canvia constantment. Estar amb la vida és estar obert al canvi, adaptar-nos a la vida no intentar que la vida s’adapti a les nostres idees.

Reconeixement del que hi ha

Poder-te reconèixer estiguis a on estiguis. Sempre hi ha nivells de reconeixement.

Acceptació

Arribar plenament al que hi ha i poder respirar tranquil. Això ens permetrà utilitzar els nostres recursos i els recursos propis de la situació.

Sensibilització i escolta

Com a base imprescindible per conèixer, reconèixer i comunicar. Com més sensibles més capaços serem de sentir i viure amb plenitud.

Log in with your credentials

Forgot your details?