Formació Monitor Seitai

La Formació de Monitor permet conèixer les bases teòrico-pràctiques de la Cultura Seitai, aprofundir en les seves les pràctiques i aplicar-ho a la vida quotidiana. Aquesta formació ofereix recursos per poder dur a terme una sessió de pràctiques en grup.

La Formació de Monitor Seitai té una durada de tres anys.

Els continguts de la Formació ja s’exposen al Taller Introductori, on es mostra una visió global del Seitai i es donen les pautes per iniciar-se en les pràctiques.

MÓDUL 1

La vida com a moviment

 • Orígens i aspectes teòrics bàsics del Seitai.
 • El moviment espontani. El procés de tensió/distensió.
 • Tensió Autògena i Desig vital. Reconèixer i respectar la força interior o Desig vital.
 • Bloqueig de la Força vital. Tensió Parcial Excessiva (TPE).
 • Observar i comprendre el Moviment Espontani que integra les dimensions:
  • física – energètica
  • orgànica – biològica
  • psíquica – mental
 • Diàleg intern entre Conscient Educat i Conscient Espontani.

 

Estructura del Moviment Espontani

 • La CVP (associació crani, vèrtebres i pelvis) i la seva coordinació.
 • Cavitats de la CVP.
 • Els 5 moviments i les seves dimensions en el mon terrestre.
 • Postura bípeda i bàscula seitai (estabilògraf). Plans:
  • f-e
  • lateral
  • circular
 • Les 5 Oseis o Reactivitats (maneres de respondre conjuntament a nivell orgànic, psíquic i motriu). 

 

Pràctiques

 • El ki, el tanden, el centre de gravetat. Tenshin.
 • Gyoki en rotllana. Gasho Gyoki.
 • Gyoki de la respiració per la columna vertebral.
 • Katsugen undo. Diferents maneres d’iniciar la pràctica. Mitjançant:
  • els exercicis preparatoris ideats per H. Noguchi.
  • uns vaivens continus.
 • Yuki: pràctica individual i en parella.
DATES MÒDUL 1

Cada módul té una durada d’un any amb un total de 130 horas: 81 presencials, 30 de pràctiques i 19 de treball personal.

Curs 2018-2019 a Sant Pere de Ribes:

9 dissabtes (el 2n o 1er de cada mes) 9 horas cada un, de 10h a 19h.

2018:

 • 6 d’octubre
 • 10 de novembre
 • 1 de desembre

2019:

 • 12 de gener
 • 9 de febrer
 • 9 de març
 • 13 d’abril
 • 11 de maig
 • 8 de juny

Requisits: Es requereix tenir coneixement i experiència prèvia en les pràctiques de Seitai, haver fet algun curs básic i concertar una entrevista personal.

Imparteix: Magda Barneda i Paco Lacueva.

Aportació:
– Pagament íntegre: 650€
– Pagament fraccionat: 765€ – es paga 170€ al fer la inscripció i 85€ en cada sessió fins arribar al total.
En cas de pagar fraccionat, cal abonar la quantitat total encara que es falti a alguna sessió.

Informació i inscripcions

contacte

MÓDULS 2 i 3

En aquests mòduls s’aprofundeixen els continguts del primer any i es van afegint aspectes a mesura que els alumnes es familiaritzen amb les pràctiques.

 

Seitai i vida quotidiana

 • Què saps i què no saps.
 • Conscient Educat i Conscient Espontani.
  • Valors culturals; creences; mites familiars; de país; context històric…
 • Las marees. Marea alta i marea baixa. Marees corporals i psíquiques.
 • Seitai i…
  • Salut, Educació, Creativitat, Embaràs, Criança

 

Manifestació de les Oseis en cada persona

 • Oseis de Taiheki
 • “Personatges”
 • Escolta del propi Desig Vital.
 • La TPE. La coagulació del movimient espontani.
  • Causes
  • Conseqüències
  • Resolució

 

Estructura del Moviment Espontani

 • 5 regions en l’organisme humà:
  • 2 extrems
  • 1 zona mitja
  • 2 zona intermèdies
 • Regions en la globalitat de la CVP, en la columna vertebral, en les extremitats (braços i cames), en el cervell.

 

Pràctiques

 • Acompanyament i inducció del katsugen undo.
 • Katsugen undo mutu.
 • Diferents maneres d’acompanyar i de sensibilizar-nos en l’escolta.
  • El ritme
  • La intensitat
  • La direcció de l’energia.
 • Observació dels punts del cap i del abdomen.
 • Costats de la columna vertebral.
DATES MÒDUL 2 i 3

Curs 2018-2019 a Sant Pere de Ribes:

9 diumenges (el 3r de cada mes) 9 hores cada un, de 10h a 19h.

2018:

 • 21 d’octubre
 • 18 de novembre
 • 16 de desembre

2019:

 • 20 de gener
 • 17 de febrer
 • 17 de març
 • 28 d’abril
 • 19 de maig
 • 16 de juny

Informació i inscripcions

contacte

CURSOS RESIDENCIALS

DATES RESIDENCIALS

Curs residencial el 2 i 3 de març:

Del dissabte 2 de març de 2019 a las 10h, fins el diumenge a las 17h.

Aportació: 200€

 

Curs residencial final de la formació:

Del divendres 19 de juliol de 2019 a las 10h fins el diumenge 21 de juliol a las 17h.

Aportació: 275€

Informació i inscripcions

contacte